باد سنج پره ای تستو مدل TESTO 417 CFM METER

CFM متر تستو

CFM متر تستو دستگاهی برای اندازه گیری میزان سرعت جریان هوا بر حسب متر مکعب و متر مربع می باشد.

اندازه گیری جریان عبوری در کانال هوا بر حسب متر بر ثانیه در حقیقت سرعت عبور هوا رانشان می دهد که عمومادر دستگاه های اندازه گیری حداکثر تا 35 متر بر ثانیه می باشد و بیش از این میزان باعث آسیب به سنسور سرعت هوا می شود.

برای اندازه گیری CFM علاوه بر اندازه گیری میزان سرعت هوا باید ابعاد کانال به دستگاه وارد شود.

دستگاهی که برای نمایش CFM استفاده می شود باید این امکان بروی دستگاه فراهم شود که ابعاد کانال باید بر حسب قطر یا طول و عرض به دستگاه وارد شود.

CFM متر تستو علاوه بر اندازه گیری سرعت جریان هوابا متراژ مختلف توانایی اندازه گیری جریان هوا عبوری رانیز دارد این سنسور در برخی مواردبسیار مهم می باشد لذادر بیشتر سرعت سنج هوا این قابلیت بروی دستگاه و یا در داخل سنسور قرار گرفته است .

 

 

 

 
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
ثبت سفارش
تعداد
عنوان